BG     EN

АТА Консулт ООД

Пълноправен член на ИДЕС
регистриран под №014

ЕКИП

Съдружници в дружеството са индивидуалните членове на ИДЕС д.е.с. Радосвета Кирилова Веселинова с диплома № 0317 , д.е.с. Румен Тодоров Веселинов с диплома № 445 и Магдалена Николова Цветкова №659 . Уставновено е близко делово взаимодействие и сътрудничество с дипломирани експерт-счетоводители, експерти и юристи, работещи в реномираните международни одиторски компании.

АТА Консулт ООД
Град:София, 1404
Адрес:ул. Кестенова гора 16
Телефон:859 20 29, 958 47 36
e-mail:atako-office@mbox.contact.bg