BG     EN

Регистрирай се в портала OditorBG.com


Заявете включването на Вашата одиторска дейност в портала OditorBG.com.

Включването в портала Ви дава възможност да публикувате на български и/или английски език:

  • Вашето име и лого
  • Описание в текст и/или снимки на вашата дейност
  • Списък и/или референции от избрани клиенти;
  • Вашият доклад за прозрачност по години;
  • Контактни данни и електронен формуляр за контактиМожете да разчитате на нашия екип на тел. 02/981 45 67 или e-mail: sfb@bia-bg.com