BG     EN

Регистрирай се в портала OditorBG.com


Заявете включването на Вашата одиторска дейност в портала OditorBG.com.

Включването в портала Ви дава възможност да публикувате на български и/или английски език:

  • Вашето име и лого
  • Описание в текст и/или снимки на вашата дейност
  • Списък и/или референции от избрани клиенти;
  • Вашият доклад за прозрачност по години;
  • Контактни данни и електронен формуляр за контакти

При включване в портала получавате собствена Интернет страница от вида: ВашетоИме.oditorbg.com.Можете да разчитате на нашия екип на тел. 02/980 10 88 или e-mail: sfb@bia-bg.com