BG     EN

Руслана Стоянова

Регистриран одитор
Номер 0848 от регистъра на регистрираните одитори към КПНРО

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2023 година

Публикуван на 10.04.2024 г.
Руслана Стоянова
Град: Бургас, 8000
Адрес: ул."Славянска" 55, ет.3
Телефон: +359 885649562
e-mail: ruslanast@abv.bg