BG     EN

Стоянов и съдружници ООД

Д.Е.С., Диплома № 323
издадена от ИДЕС

ЗА ФИРМАТА

Стоян Георгиев Стоянов е дипломиран експерт счетоводител от 1995 г. с диплома No 323. Одиторската си дейност осъществява чрез фирма Стоянов и съдружници ООД.

Стоянов и съдружници ООД
Град:Ямбол, 8600
Адрес:ул. Доктор Кръстев 26
Телефон:+359 46 66 18 90
GSM:+359 889 777 569
e-mail:stoyan15@mail.bg