BG     EN

Севдалина Велкова Паскалева

Д.Е.С., Диплома № 605
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Севдалина Велкова Паскалева
Град:София, 1220
Адрес:ж.к.Надежда І, бл.156, ет.4, ап.86
Телефон:+359 2 936 41 35
GSM:+359 888 909 696
e-mail:sev_p@abv.bg