BG     EN

Одит Николова ЕООД
Веселка Калайджиева

Д.Е.С., Диплома № 0291, издадена от ИДЕС

УСЛУГИ

“ОДИТ НИКОЛОВА” ЕООД предлага следните видове услуги:

  • одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети;
  • счетоводни консултации;
  • данъчни консултации;
  • счетоводство на фирми
Одит Николова ЕООД
Веселка Калайджиева
Град:Стара Загора, 6000
Адрес:ул. Христо Ботев 100, офис 11В
Телефон:+359 42 603 878
GSM:+359 888 239 005
e-mail:veselka_n_k@abv.bg