BG     EN

Мария Атанасова Вълканова

Д.Е.С., Диплома № 385
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Мария Атанасова Вълканова
Град:София, 1618
Адрес:ул. Симеон Радев 40, вх.Б, ап.42
Телефон:+359 2 856 83 48
GSM:+359 888 42 58 23
e-mail:mariq.valkanova@gmail.com