BG     EN

УСЛУГИ

 “ПРОФИТ” Ви предлага разнообразни и качествени услуги:

 • Одит
 • Счетоводство
 • Администриране на възнагражденията /Обработка на заплати
 • Данъчно представителство
 • Регистрации
 • Административни услуги
 • Консултантски услуги
 • Софтуер

Чрез сключване на договор за счетоводно, софтуерно  или административно обслужване Вие ще намалите своите разходи, ще спестите много от ценното си време и ще се фокусиране върху управлението на вашата фирма, насочвайки цялата си енергия.

Ние ще Ви осигурим актуална информация и цялостен поглед върху икономическата страна на Вашия бизнес.

Доверете се на нашия професионализъм и иновативен подход.

Какво очаквате от едно добро счетоводство?

 • Професионализъм, компетентност, лоялност, коректност, изобретателност, което да гарантира Вашето спокойствие
 • Пълна и точна информация за Вашето текущо счетоводно състояние, за всяка Ваша дейност самостоятелно и общо за фирмата
 • Справки и консултации по текущи въпроси и казуси по всяко време и за всеки актив и пасив
 • Изготвяне на баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, месечни СД по ЗДДС
 • Анализ и планиране на финансовото състояние на фирмата

При нас това е стандарт. А какво още?

 • Структуриране и софтуерна организация на административно-отчетническата дейност чрез внедряване на подходящи софтуерни системи за счетоводство, деловодство, складови дейности, създаване и управление на документооборота
 • Обучение на Вашите служители по внедрената фирмена организация и  работа със софтуерни системи за подобряване на корпоративната отчетност
 • Консултиране  за оптимална данъчна политика на Вашата фирма и трудово-осигуртелни отношения. Данъчно планиране. Превантивни съвети и защита
 • Одит на финансови отчети, одит на отчетността и съответствието й с нормативната уредба преди данъчно облагане, одит в съответствие с МСФО, вътрешен одит, ограничен преглед на финансови отчети, извършване на договорни процедури
 • Проверки и контрол при  преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации.
Лидия Карамитева
Град:Смолян, 4700
Адрес:ул. Хан Аспарух 4
Телефон:+359 301 / 6 22 28, 6 21 98
GSM:+359 888 76 33 93
e-mail:office@profitbg.eu
karamitevaodit@abv.bg