BG     EN

Лиляна Ангелова Петрова

Д.Е.С. Диплома № 0426 от 26.11.1998 г.,
Издадена от ИДЕС

ДЕЙНОСТ

Извършване на проверка и заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети на предприятия от промишлеността, транспорта, издателска дейност, финансова дейност, услуги.

Извършване на одиторска проверка на преобразуване на търговски дружества.

Участие в екип с авторски разработки по счетоводно отчитане в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети.

Извършване на консултатски услуги, свързани с текущо счетоводно отчитане на дейността на предприятиия.

Лиляна Ангелова Петрова
Град:Божурище, 2227
Адрес:ул. Иван Вазов 4
Телефон:+359 2 993 25 17
GSM:+359 888 713 103