BG     EN

Жечка Димитрова Симеонова

Д.Е.С., Диплома № 249
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 31.03.2010 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 31.03.2009 г.
Жечка Димитрова Симеонова
Град:Варна, 9009
Адрес:ул. Топола, бл.15, ет.4, ап.10
Телефон:+359 52 609 537
GSM:+359 888 319 508
e-mail:geti@gbg.bg