BG     EN

Гети Одит 99 ООД - Специализирано одиторско предприятие

Регистрационен № 137

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 31.03.2010 г.
Гети Одит 99 ООД - Специализирано одиторско предприятие
Град:Варна, 9000
Адрес:ул. Тодор Икономов 15, ет. 4, ап. 13
Телефон:+359 52 609 537
GSM:+359 888 319 508
e-mail:geti@gbg.bg