BG     EN

Фаня Аспарухова Филипова

Д.Е.С., Диплома № 285
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Фаня Аспарухова Филипова
Град:Варна, 9000
Адрес:ул. Македония 107, ет.4
Телефон:+359 52 617 092
GSM:+359 888 436 692
e-mail:zografska@abv.bg