BG     EN

Консулт-71 - Иванка Маринова

Д.Е.С., Диплома № 0071 издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2011 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година

Консулт-71 - Иванка Маринова
Град:Варна, 9005
Адрес:ж.к. Чайка, бл.60, вх.Е
Телефон:+359 52 71 01 36
GSM:+359 88 761 85 45
e-mail:ivanka_mar@yahoo.com