BG     EN

Ангелина Калинова Атанасова

Д.Е.С., Диплома № 56
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Ангелина Калинова Атанасова
Град:София, 1220
Адрес:ж.к. Банишора, бл.42А, вх.Г, ет.6, ап.18
Телефон:+359 2 931 83 13
GSM:+359 897 911 788
e-mail:aniatanasova@mail.bg