BG     EN

ЗА ЛУКА ПАЧИОЛИ – ЕКСПЕРТ ЕООД

Лука Пачиоли – Експерт ЕООД е финансово-счетоводна компания, предлагаща одит и заверка на финансови отчети, due diligence услуги, оперативно счетоводство, съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни и бизнес консултации, обучение, семинари и др.

За нас

Екипът на Лука Пачиоли – Експерт ЕООД е с повече от десет години опит в областта на независимия финансов одит.

Това е компанията, която ще ви помогне да намерите разрешение на проблемите, които стоят пред вашия бизнес. Предлагаме прозрачност и високи стандарти. Целта е да превърнем знанията във финансови изгоди за клиентите.

Основните услуги, извършвани от Лука Пачиоли – Експерт ЕООД са свързани с финансовия одит, финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултациите. Цялата дейност на дружеството е подчинена на приложимото право. Спазването на Етичния кодекс на регистрираните одитори в България и Етичния кодекс на Международната федерация на счетоводителите са основни приоритети.

Опит

Компанията има натрупан огромен опит в проекти за извършване на проверки по международни и национални стандарти за счетоводно отчитане в предприятия с холдингови структури, търговски предприятия, такива в областта на телекомуникациите, машиностроенето, транспортта, строителството и пр. Компанията има опит и в предприятия от здравния сектор и текстилния бранш, както и в неправителствени организации с нестопанска цел.

Главният одитор на компанията - Анета Тупавичарова е професионалист с дългогодишна практика. Тя е партньор в PKF International – международна консултантска компания, която предлага пълен набор от одиторски и консултански услуги. Има опит като лектор и организатор на курсове и семинари по счетоводство.

Анета Борисова Тупавичарова
Град:София, 1618
Адрес:ул. Родопски извор 56 А, ап.7
GSM:+359 888 375 607
e-mail:abt@lucapacioli.net